Försvarsmakten

Försvarsmakten är indelad i regioner där Vännäs kommun ingår i Norra militärregionen. Norra militärregionen omfattar Norbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Regionen utbildar personal till hemvärnsförbanden och leder dess vid insatser.

bliden visar militärfordon som framförs i kolonn

Foto: Försvarsmakten

Militärregionens viktigaste uppgift är att stödja samhällets krisberedskap vid händelser i fred, kris och krig samt genomföra militär och civil samverkan.

I militärregionen finns följande utbildningsgrupper: Lapplandsjägargruppen i Kiruna och Grubbnäsudden, Norrbottensgruppen i Boden, Västerbottensgruppen i Umeå, Västernorrlandsgruppen i Härnösand och Fältjägargruppen i Östersund.

Det finns ett antal hemvärnsbataljoner: Lapplandsjägarbataljonen, Gränsjägarbataljonen, Norbottensbataljonen, Västerbottensbataljonen, Ångermanlandsbataljonen, Medelpadsbataljonen och Fältjägarbataljonen.

Övningsverksamhet

En viktig del i Försvarsmaktens verksamhet är att öva inför olika typer av situationer som kan uppstå. Stora övningar är i samarbete med de länder som Sverige har samarbetsavtal med samt även med NATO och dess anslutna länder.

Under 2024 är tre stycken större övningar inplanerade som berör norra delen av Sverige.

  • Vintersol 2024
  • Steadfast Defender 24
  • Nordic Response 2024

Vad innebär det för oss i Vännäs?

Övningarna sker i Norrbotten samt över gränsen till Finland och Norge vilket innebär att Västerbotten blir transportväg för förband från Försvarmakten i södra Sverige samt förband från andra länder. Transporterna går via våra större vägar och via Norra stambanan. I Vännäs kommer vi att se olika militära fordon med mera på tågset på väg norr- eller söderut.

I andra delar av Västerbotten kommer transporter på väg och några kommuner kommer även att vara värdar vid truppernas övernattning.

Hur kan jag tänka och agera?

  • Försvarsmakten övar för att öka sin förmåga att försvara Sverige. Prata med nära och kära om de blir oroliga av den ökade militära närvaron.
  • Bryt inte en militärkolonn. Om du kör ikapp en militärkolonn längs vägen ska du lägga dig bakom den och hålla avståndet till fordonet framför dig.
  • Om du bor eller reser genom områden där militära transporter sker bör du vara uppmärksam på skyltar och anvisningar. Följ trafikinformationen via radio för att hålla dig uppdaterd om läget.
  • Det är förbjudet och livsfarligt att beträda Försvarsmaktens övningsfält när de är avlysta för militär verksamhet.
  • Det är förbjudet enligt Skyddslagen att flyga drönare över skyddsobjekt med foto- och avbildningsförbud.
  • När Försvarsmakten genomför större övningar ör det inte ovanligt att andra länder sprider falsk information för att misskreditera verksamheten. Det är därför viktigt med källkritik. Tänk efter vem som är avsändare av informationen och vilket syfte avsändaren kan ha innan du delar det vidare.
  • Försvarsmaktens övningsverksamhet är också av intresse för våra motståndare som vill skaffa information om skyddsvärda platser, verksamhet och materiel. Var uppmärksam om du ser något som avviker från det normala och rapportera det till Vakthavande Befäl, Norra militärregionen på telefonnummer 0921- 34 91 00. Misstänkt pågående brottslig verksamhet rapporteras omgående till Polisen på 112.