Kriget i Ukraina, så arbetar vi

Kriget i Ukraina gör att många människor behöver fly. EU har aktiverat massflyktsdirektivet vilket innebär att personer som flyr från Ukraina har rätt att få skydd i Sverige.

Flyktingboende genom Migrationsverket

Migrationsverket ansvarar för flyktingars boende och mat och har begärt hjälp från kommunerna. I Vännäs kommun finns ett förberett boende med cirka 30 platser. Vi vet i nuläget inte hur många som kan tänkas komma till kommunen eller när de i så fall kommer. Migrationsverket förväntar sig inte att det kommer några inom kort.

Arbetet med flyktingmottagningen sker i samverkan med flera aktörer, bland annat Länsstyrelsen, Migrationsverket och övriga kommuner i Västerbottens län. I nuläget har kommunen har även dialog med Röda Korset och Svenska kyrkan.

Om läget förändras

I Vännäs kommun finns förberedelser för olika händelseutvecklingar. Kommunen har gjort en översyn av vilka olika lokaler som skulle vara möjliga att använda om det uppstår behov av fler boendeplatser. I första hand kommer vi nyttja lokaler som idag står oanvända.

Inom ramen för kommunens mottagande finns det just nu inget behov av att privatpersoner erbjuder boende. Om behov uppstår kommer vi att informera om det.