VMA och "Hesa Fredrik"

Det vanligaste informationssystemet i Sverige är utomhusvarningen, mer känd som "Hesa Fredrik". Den kompletteras med SMS och bägge systemen hänger ihop med Viktig meddelande till allmänheten (VMA).

Varnings- och informationssystem i Sverige

Varnings- och informationssystemen består av flera delar.

  • Utomhusvarning, "Hesa Fredrik"
  • VMA som SMS
  • VMA på internet och i appar
  • Myndighetsmeddelande

VMA står för Viktigt Meddelande till Allmänheten och används vid allvarliga olyckor där allmänheten kan utsättas för fara.

Utomhusvarning, "Hesa Fredrik"

Ett varningssignal sänds ut då omedelbar risk bedöms föreligga för skada på liv, egendom eller miljö. Ett varningsmeddelande ska upprepas inom fem minuter. Varningsmeddelandet sänds alltid i samtliga systemmedverkande radio- och TV-kanaler.

Varningssignalen för viktigt meddelande består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan. Signalen pågår under minst 2 minuter.

Signal, larm

När du hör signalen ska du:

  • Söka skydd inomhus
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler
  • Lyssna på radion för information, främst P4 - lokalradion

När faran är över startas signalen "Faran Över" - en ca 30 sekunder lång signal.

Faran över

Signalen "Viktigt Meddelande" och "Faran Över" provas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

"Hesa Fredrik" i Vännäs kommun

De kommuner som har utomhusvarning är de som var krigsmål under andra världskriget samt nya kommuner som har blivit det eller har farlig verksamhet och därmed behöver kunna varna allmänheten utanför anläggningens ansvarsområde.

Föregångare till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har bedömt att Norra Stambanan är ett sådant risk område. Det innebär att i Vännäs finns tre stycken tutor, Räddningstjänsten, Hammarskola och Ishallen. I Vännäsby finns det inga tutor i och med att Stambanan inte går igenom samhället.

MSB har en karta med alla "Hesa Fredrik" som finns i Sverige.

Länk till MSBs karta "Hesa Fredrik" Länk till annan webbplats.

VMA som SMS

VMA kan skickas ut som sms till allmänhten i samband med ett VMA i radion och TV. Meddelandet sänds till mobiltelefoner uppkopplade till de master som finns inom området som berörs av VMA. Sms:et innehåller samma information som sänds i radio och TV. Ett sms skickas dessutom ut vid "Faran Över".

Om en mobiltelefon kopplar upp sig mot en mast som skickat VMA kommer mobilen att få ett SMS.

Appar som förmedlar VMA

Det finns lite olika appar till mobiltelefoner som förmedlar VMA. Krisinformation.se har sammanställt ett antal av de appar som kan vara bra att ha i telefonen.

Länk till krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Myndighetsmeddelande

Myndighetsmeddelande är ett system föratt varna männiksor om att något har hänt som inte akut hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. Myndighetsmeddelande sänds endast ut lokalt i Sveriges Radios P4.