Livboj

Vattensäkerhet

Att ha kunskap om vattensäkerhet är livsviktigt. Varje år omkommer cirka 100 människor i Sverige i drunkningsolyckor kopplade till exempelvis badplatser, båtfärder, vistelse på isar med mera.

Du kan aldrig helt försäkra dig om att inte drabbas av en olycka om du ger dig ut på sjön. Det du kan göra för ditt eget liv och andras, är att se till att du har rätt utrustning och att du är förberedd så att du vet hur du ska agera om en olycka inträffar.

Flytväst

En räddningsväst ska kunna vända dig till ett stabilt ryggläge inom tio sekunder och därefter hålla näsa och mun över vattenytan. Räddningsvästar delas in i tre klasser. Den med bärighet upp till 100 N är den vanligaste räddningsvästen i svenska vatten och finns i olika viktklasser från 3 kilogram och uppåt. Den innehåller fast flytmaterial och fungerar utmärkt i de flesta situationer.

Det finns även flytplagg. Flytplagg rekommenderas endast för personer som är simkunniga och har vattenvana.

Prova räddningsvästen i affären och gärna i bassäng. Passformen är viktig. Köp aldrig en väst att växa i.

Badvett

 • Bada alltid tillsammans med någon.
 • Simma längs med stranden.
 • Hoppa eller dyk inte på okänt vatten.
 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet.
 • Simma inte under bryggor och hoppställningar.
 • Spring inte på bassängkanter eller bryggor – du kan halka.
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
 • Undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten.
 • Lek inte med livräddningsmaterial.
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde.
 • Meddela alltid var någonstans du ska bada och när du tänker komma tillbaka.

Båtvett

 • Använd alltid flytväst.
 • Sitt alltid ner i båten och placera dig så att den är i balans.
 • Var inte fler personer i båten än vad den är avsedd för.
 • Byt bara plats i båten om det är absolut nödvändigt och då en i taget.
 • Stanna vid båten om du faller i vattnet.
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde.
 • Om du ska rädda en nödställd, ta upp denne i aktern på båten.
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
 • Vifta långsamt med båda armarna över huvudet och åt sidorna om du behöver hjälp.

Isvett

 • Var aldrig ensam på isen.
 • Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen.
 • Prova alltid isen med ispik om du är osäker.
 • Gå aldrig ut på is som du inte är säker på att den håller. Kärnis ska vara minst 10 centimeter tjock.
 • Tänk på att ny is, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag.
 • Lär dig var isens svaga punkter är: där vattnet är strömt, vid sund, grund, udde, vass, råk, brygga, bro, avlopp, utlopp och vindbrunn.
 • Ju högre fart du har, desto längre ut kommer du på svag is innan den brister, vilket försvårar räddningen.
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde.
 • Lämna aldrig barn ensamma vid eller på isen.
 • Meddela alltid var du ska vara och när du tänker komma tillbaka.

Håll fokus på barnen

Sociala medier, mobilspel och mejlen. Allt för många föräldrar har mer koll på mobilen än på sina barn vid badplatser. Men för ett badande barn är din uppmärksamhet livsviktig. När en olycka sker, kan varje sekund innebära skillnaden mellan liv och död.

I Sverige drunknar ca tio barn varje år, vid badplatser, trädgårdspooler och liknande. Ofta till följd av att tillsynen brustit eller att barnen saknat flythjälpmedel. Men det är inte svårt att ha en säkrare badsommar. Börja med att lägga ifrån dig mobilen och ha koll på barnen i stället.

Drunkningar sker snabbt och tyst

Till skillnad mot vad många tror, så varken plaskas det eller skriks när barn (och vuxna) drunknar. Drunknande människor orkar oftast inte ropa på hjälp eller vifta med armarna. Drunkning är bland de vanligaste dödsolyckorna bland barn, och väldigt många av dem sker i närheten av vuxna som brustit i uppmärksamhet.

Undvik alkohol på sjön

Nästan 90 procent av dem som drunknar är män, inte allt för sällan med alkohol i kroppen. Men alkohol och båtliv är inte en vinnande kombination. Den är livsfarlig – och olaglig. Gränsen för sjöfylleri går vid 0,2 promille. Den finns för att du som är på sjön ska kunna undvika olyckor, och hantera dem om de ändå inträffar.

Några saker att tänka på inästa gång du ger dig ut i en båt:

 • Att små mängder alkohol räcker för att betydligt försämra din reaktionsförmåga.
 • Att du kan åka fast för sjöfylleri även om du låter någon annan köra din båt.
 • Och framför allt – att valet att köra båt berusad kan vara det sista valet du gör.