Ungdomsmottagning, Umeå

I Vännäs kommun har regionen inte någon ungdomsmottagning. Istället hänvisar vi ungdomar boende i kommunen till ungdomsmottagningen i Umeå.