Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Ekonomi, budget och taxor

Statistik

Revision och granskning

Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av fullmäktige och ska granska all verksamhet inom kommunens verksamhetsområden.

Coronavirus

Påverka kommunen

Här kan du läsa mer om olika sätt att påverka Vännäs kommuns verksamheter.

Statistik

Vår organisation

Vännäs kommun ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns inom kommunens geografiska område.