Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Budget och verksamhetsplan

Budget, verksamhetsplan, delårsbokslut och bokslut är viktiga kommunala dokument som fastställs av kommunfullmäktige.

En gång per år, i juni månad, fastställer kommunfullmäktige budgetramar för verksamheterna under det kommande året. Då görs också en treårig verksamhetsplan, som beskriver vilka förändringar som fullmäktige vill att nämnderna och kommunstyrelsen skall genomföra.

Här kan du ta del av budget och verksamhetsplan. Kopior i pappersformat går även att beställa, kontakta oss via e-post eller telefon.

Dokument