Skicka e-faktura till kommunen

Vännäs kommun omfattas av lagen om e-faktura. I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura.

Skicka endast e-faktura till kommunen

Den nya lagen innebär att all fakturering till kommunen ska göras via elektronisk faktura.

Företag som säljer till Vännäs kommun ska skicka en elektronisk faktura. Från och med april 2019 gäller en ny lag som innebär att all fakturering till offentlig sektor ska göras via elektronisk faktura, e-faktura. Det är inte detsamma som att sända en faktura som PDF.

Vännäs kommun kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL och SVEFAKTURA via vår VAN-tjänst SWEDSESS.

Detaljerad Information om att skicka e-faktura till Vännäs kommun (pdf, öppnas i ny flik) Pdf, 407.7 kB, öppnas i nytt fönster.

För mer information om lagkravet, se www.digg.se, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. www.sfti.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och www.skr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lagen omfattar upphandlingar, oavsett belopp och även direktupphandlingar. Kravet på e-fakturering omfattar därför alla fakturor som en leverantör utfärdar till upphandlande myndigheter och enheter, oavsett hur upphandlingen gått till. Även köp över disk omfattas om det genererar en faktura.