Fonder från privatpersoner

Kommunen har flera olika fonder och stipendier där du som bor i, eller har anknytning till, Vännäs kommun har möjlighet att söka bidrag. En del av fonderna kommer från donationer av privatpersoner och Vännäs kommun förvaltar dessa.

En grantopp mot grön bakgrund

Ansök via E-tjänst mellan 1 aug till 31 okt

Använd självservice, länk finns längst ner på sidan, för att ansöka om något av dessa stipendium. Ansökningsperioden är mellan 1 aug - 31 oktober.

(Ansökningstid och e-tjänst gäller inte Palmer Åströms minnesfond).

Kontakta kommunstyrelseförvaltningen om du har frågor om fonderna.

Edwin och Gerda Anderssons minnesfond

Stipendium på 5 000 kr kan ges till personer under 30 år med intresse inom jordbruks- eller skogsbruksnäringen.

Fullständiga riktlinjer

Edwin och Gerda Anderssons minnesfond
Dnr: 2015/116

Ursprungligt ändamål
Stipendier ska utdelas till en eller två unga intresserade jordoch skogsbrukare inom Vännäs kommun.

Krav

 1. Stipendium delas ut till unga vuxna under 30 år med intresse inom jord- eller skogsbruksnäringen. Stipendiets storlek är 5 000 kr. Stipendium kan endast erhållas en gång.
 2. För att kunna få stipendium ska sökande vara boende i eller ha anknytning till kommunen.
 3. En eller två stipendiater kan utses varje år. Stipendium kan hållas inne visst år.
 4. Finns inte nödvändiga medel i fonden för fullt stipendium får den del som finns kvar utbetalas.
 5. Stipendiater ansöker själva om att få stipendium.
 6. Kommunledningskontoret ansvarar för att informera om och handlägga stipendierna.

Kommunstyrelsen 2015-08-24, § 115

 

Vännäs kommuns jordbruksfond

Stipendium på 5 000 kr kan ges till de som studerar jord- eller skogsbruk på gymnasiet (eller liknande).

Stipendium på 5 000 kr kan också ges till personer under 30 år som arbetar inom jord- eller skogsbruksnäringen.

Fullständiga riktlinjer

Vännäs kommuns jordbruksfond
Dnr: 2015/115

Ursprungligt ändamål
Stipendier skall utdelas åt ungdom vid yrkesutbildning inom jordbrukets område eller liknande utbildning, eller som premier till husmödrar och ungdomar, som visat intresse för och gjort framsteg inom sina områden av jordbruksnäringen.

Krav
Jordbruksfonden består av två delar. Del ett omfattar gymnasiestuderande. Del två omfattar yrkesverksamma.

 1. Stipendier kan ges åt ungdomar som studerar jord- eller skogsbruk på gymnasienivå eller motsvarande. Stipendiets storlek är 5 000 kr per tillfälle. Samma person kan få stipendium vid flera tillfällen.
 2. Stipendium kan även delas ut till unga vuxna under 30 år som arbetar inom jord- eller skogsbruksnäringen. Stipendiets storlek är 5 000 kr. Stipendium kan endast fås
  en gång inom denna kategori.
 3. För att kunna få stipendium ska sökande vara boende i eller ha anknytning till kommunen.
 4. Flera stipendiater kan utses varje år. Stipendium kan hållas inne visst år.
 5. Finns inte nödvändiga medel i fonden för fullt stipendium får den del som finns kvar utbetalas.
 6. Stipendiater ansöker själva om att få stipendium.
 7. Kommunledningskontoret ansvarar för att informera om och handlägga stipendierna.

Kommunstyrelsen 2015-08-24, § 116

 

K A Johanssons minnesfond

Stipendium på mellan 2 000 - 5 000 kr kan ges till studerande på eftergymnasial nivå (till exempel högskola eller folkhögskola som kräver gymnasieutbildning) som har visat intresse för samhällsfrågor genom sina studier eller arbete utanför studierna. Stipendiet kan också ges som ett bidrag till resor för att lära sig mer om olika samhällsfrågor.

Stipendium på max 7 000 kr kan också ges till personer som har gjort insatser inom samhällsfrågor inom ett svenskt eller nationellt perspektiv. Det spelar då ingen roll hur mycket man har studerat.

Fullständiga riktlinjer

K A Johanssons minnesfond
Dnr: 2015/117

Ursprungligt ändamål
Stipendium ska användas för att stimulera ett fördjupat kunnande i samhällsfrågor. Stipendium kan utdelas till studerade på eftergymnasial nivå som visat intresse för samhällsfrågor. Stipendium kan också tilldelas personer som genom sina insatser visat intresse för samhällsfrågor i svenskt eller internationellt perspektiv.

Krav
K A Johanssons minnesfond består av två delar. Del ett omfattar studerande på eftergymnasial nivå. Del två omfattar insatser inom området oavsett utbildningsnivå.

 1. Stipendium kan ges till studerande på eftergymnasial nivå som har visat intresse för samhällsfrågor, antingen genom studier eller genom arbete utanför studierna. Stipendiet kan även omfatta bidrag till resor som har leder till fördjupat
  kunnande inom samhällsfrågor. Stipendiets storlek kan variera mellan minst 2 000 kr och maximalt 5 000 kr. Samma person kan få stipendium vid flera tillfällen.
 2. Stipendium på maximalt 7 000 kr kan även tilldelas personer som genom sina insatser visat intresse för samhällsfrågor i ett svenskt eller internationellt perspektiv. Nivå på studier är i detta fall oväsentligt. Stipendium kan endast fås en gång inom denna kategori.
 3. För att kunna få stipendium ska sökande vara boende i eller ha anknytning till kommunen.
 4. Flera stipendiater kan utses varje år. Stipendium kan hållas inne visst år.
 5. Finns inte nödvändiga medel i fonden för fullt stipendium får den del som finns kvar utbetalas.
 6. Stipendiater ansöker själva om att få stipendium.
 7. Kommunledningskontoret ansvarar för att informera om och handlägga stipendierna.

Kommunstyrelsen 2015-08-24, § 114

 

J A Nymans hembygds- och kulturfond

Stipendium på maximalt 8 000 kr kan ges till person som har visat ett stort intresse för hembygds- och/eller kulturfrågor.

Fullständiga riktlinjer

J A Nymans hembygds- och kulturfond
Dnr: 2015/114

Ursprungligt ändamål
Stipendium ska användas till personer från Vännäs kommun som visat ett stort intresse för hembygds- och kulturfrågor.

Krav

 1. Stipendium kan ges person som har visat stort intresse för hembygds- och/eller kulturfrågor. Stipendiets storlek kan variera, men får vara maximalt 8 000 kr.
 2. För att kunna erhålla stipendium ska sökande vara boende i, eller ha bott i, kommunen.
 3. Flera stipendiater kan utses varje år. Stipendium kan hållas inne visst år.
 4. Finns inte nödvändiga medel i fonden för fullt stipendium får den del som finns kvar utbetalas.
 5. Stipendiater ansöker själva om att få stipendium.
 6. Kommunledningskontoret ansvarar för att informera om och handlägga stipendierna.

Kommunstyrelsen 2015-08-24, § 113


Palmer Åströms minnesfond

Fondens pengar används för att göra det billigare för nyanlända barn, barn i familjer som får försörjningsstöd, samt barn som gått "Kultur för hälsa" att vara med i kommunens musikskola. Pengarna gör att deltagaravgiften blir lägre och bara kostar 100 kr per termin. Avgiften för att hyra ett instrument blir 50 kr per termin.

Kontakta kultur- och bibliotekschef om du har frågor om detta stipendium. E-tjänsten överst på sidan ska inte användas för detta stipendium.

Ansökningsblankett för Palmer Åströms minnesfond (PDF) Pdf, 138.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Fullständiga riktlinjer

Palmer Åströms minnesfond
Dnr: 2015/118, reviderad 2022/090

Ursprungligt ändamål
Stipendium ska användas till studerande i musikskolor.

Krav
Stipendium delas upp i två delar. Del ett omfattar nyanlända invånare (barn). Del två omfattar barn med föräldrar som har försörjningsstöd.

 1. Stipendium används för att subventionera musikskoleavgifter inom kommunen verksamhet. Stipendiet uppdelas på två grupper barn:
  a) Barn som kategoriseras som nyanlända.
  b) Barn i familjer som uppbär försörjningsstöd
  c) Elever som efter deltagande i projektet Kultur för hälsa
  fått erbjudande om ordinarie plats på Vännäs
  musikskola.
 2. Stipendium hanteras via den kommunala musikskolan och innebär en subventionerad avgift för den enskilda familjen. Stipendiet innebär att eleven betalar 100 kr för terminsavgift samt 50 kr för terminshyra av instrument.
 3. Finns inte nödvändiga medel i fonden för fullt stipendium får den del som finns kvar utbetalas.
 4. Kulturchef ansvarar för tillämpningsföreskrifter för ansökan och bedömning samt beslutar om subventionering till de enskilda eleverna. Redovisning av utbetalat belopp i respektive grupp görs till kommunstyrelsen en gång per år.

Kommunstyrelsen 2015-08-24, § 117
Reviderad p. 1c kommunstyrelsen 2022-05-30 § 44