Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Föreningsstipendium

Vännäs kommun lyfter kommunens föreningsliv som en stor del i arbetet för folkhälsa, kommunens målbild att livet är lätt att leva i Vännäs och att medborgarna har en aktiv och meningsfull fritid. För att stödja, uppmuntra och belöna verksamhet inom föreningslivet delar Vännäs kommun årligen ut ett föreningsstipendium.

Nominering

Du nominerar till Vännäs kommuns stipendier via självservice, länk finns längst ned på sidan. Nomineringen ska vara inskickad till kommunstyrelsen senast den 15 oktober. Om du saknar e-legitimation och därför inte kan använda e-tjänsten går det bra att kontakta kommunstyrelseförvaltningen. 

För att kunna tilldelas stipendiet ska minst ett av dessa kriterier vara uppfyllda:

  • Socialt engagemang i föreningsverksamheten
  • Verkat för jämställdhet i föreningslivet
  • Verkat för mångfald i föreningslivet
  • Utvecklat ungdomsaktiviteter
  • Goda ledaregenskaper och prestation som ledare
  • Föreningens organisation, utveckling och förmåga att nå sina mål
  • Nyskapande föreningsverksamhet
  • Idrottslig eller annan prestation i föreningslivet

Förslag på stipendiater kan lämnas av person, organisation eller förening. Motivering och/eller handlingar som kan ge behövlig information ska bifogas förslaget.

Utdelning

Stipendieutdelning sker alltid i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året, normalt en måndag i slutet av november månad.

Stipendiesumman är totalt 10 000 kr för föreningsstipendiet och summan kan delas mellan flera mottagare, exempelvis utövare, aktivitetsledare eller organisationsledare, som är verksam inom en förening i Vännäs kommun. Stipendiet kan också tilldelas en förening som är registrerad i kommunens föreningsregister.

Kommunstyrelsen utser stipendiat bland inkomna nomineringar. Kommunstyrelsen har rätt att avstå att dela ut föreningsstipendiet.