Miljöstipendium

Vännäs kommuns miljöstipendium är till för att uppmärksamma och uppmuntra insatser inom miljöområdet. Med insatser inom miljöområdet menas arbete med hållbar utveckling, klimat, energi, transporter, naturvårdande insatser, opinionsbildning och arbete med beteendeförändring i hållbar riktning, forskning eller annat arbete som driver miljöutvecklingen framåt.

Nominering

Du nominerar till Vännäs kommuns stipendier via vår e-tjänst, länk finns längst ner på sidan. Nomineringen ska vara inskickad senast den 15 oktober. Om du saknar e-legitimation och därför inte kan använda e-tjänsten går det bra att kontakta kommunstyrelseförvaltningen

  • Den/de som tilldelas miljöstipendiet ska vara bosatt eller verksam inom Vännäs kommun.
  • Stipendium kan sökas för egen del.
  • En jury bestående av kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande, ordförande för hållbarhetsberedningen samt miljöchef utser miljöstipendiat(er) senast 31 oktober. Juryns beslut ska motiveras.

Utdelning

Miljöstipendiet är på 8 000 kr samt diplom. Miljöstipendiet tilldelas en eller flera personer,
organisation(er) eller företag för förtjänstfulla insatser på miljöområdet. Flera stipendiater
kan utses, varvid stipendiesumman om 8 000 kr delas lika mellan stipendiaterna.

Stipendieutdelning sker alltid i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året, normalt en måndag i slutet av november månad. Juryn kan välja att avstå från att dela ut Vännäs kommuns miljöstipendium.