Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Stiftelse, fond och stipendium

Stiftelse är en gåva eller donation av medel med ett uttalat syfte till vad eller hur dessa ska användas och eventuellt även placeras. En fond är det generella namnet på en samling av pengar eller medel och säger därför inte om det till exempel är en stiftelse eller gåva.

Stipendium är följden av själva utdelningen ur stiftelsen, alltså att man beslutat dela ut en summa pengar till en person. Denna mottar då pengarna i form av ett stipendium.

Observera att stipendierna har olika ansökningsperioder samt även olika kontaktpersoner.