Bredband till fler

Projektet startade 2016 och pågick fram till 2020.

Tyvärr har vi ingen ytterliga information om projektet för tillfället.