Kartering av friluftslivsområden i Vännäs

Under åren 2021-2023 pågick LONA-projektet ”Kartering av friluftsområden i Vännäs”. Projektets mål var att ge kunskapsunderlag till kommunens planering och utveckling av områden för friluftsliv.

Fokuset på friluftsliv är ett viktigt komplement till kommunens övriga planeringsunderlag.

Kartmaterial

Här kan du se projektets bedömning av de olika friluftsområdena Länk till annan webbplats.

Informationsträffar

Under våren och hösten 2022 anordnade Vännäs kommun informationsträffar och workshoppar på olika platser i kommunen. Detta gjordes för att få hjälp med att identifiera viktiga friluftsområden tillsammans med kommunens invånare, föreningar och företagare.

Den första friluftslivsträffen ägde rum i Selet den 26 april där kommunen informerade om pågående samarbeten längs Vindelälven och i biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka. Till denna träff fick olika aktörer som verkar i området kring Vindelälven, en inbjudan. Träffarna hölls under följande uppdelning:

  • Byar kring Umeälven
  • Tväråbäck, Stärkesmark, Jämteböle med omnejd
  • Kullar & Klang, Vännforsbäck
  • Hjåggsjö och Pengsjö med omnejd
  • Brån & Strand med omnejd
  • Vindelälven

Varför är friluftsliv viktigt?

Möjlighet att utöva friluftsliv har stor betydelse för många människor och är viktigt ur en rad hänseenden som hälsa, rekreation, natur- och miljöförståelse samt ur ett besöksperspektiv.

Att enkelt kunna ta sig ut i naturen nära sin bostad är viktigt för många. Naturen ger ofta frihet från stress, buller och trängsel och bidrar till positiva effekter på hälsa och rehabilitering.

Vännäs kommun vill kunna erbjuda sina egna invånare och även besökare bra förutsättningar för att komma ut i naturen ofta.

Naturvårdsverkets metod

Kommunen kommer att genomföra arbetet enligt Naturvårdsverkets nyligen framtagna vägledning och metod. Den är enkel att använda och beskriver steg för steg hur en kartläggning av områden för friluftsliv kan gå till. Några kommuner i landet har varit pilotkommuner för att testa metoden bland annat Skellefteå kommun.

Karteringen kommer att ge en bild av hur, var och av vilka aktörer som friluftsliv bedrivs i dag kommunen samt var det finns hög utvecklingspotential för högre nyttjande för olika målgrupper.

Metoden belyser även ett områdes känslighet av olika slag, till exempel:

  • natur som behöver skyddas mot slitage,
  • särskild hänsyn till djurliv och
  • intressekonflikter mellan verksamheter och markägande.

En ökad kunskap om vilka natur- och grönområden som är mest viktiga att bevara och utveckla är viktigt, inte minst i tätorterna Vännäs och Vännäsby. Där är trycket på byggnationer högt och många aktörer och intressen konkurrerar om de gröna områdena.

Inom projektet kommer vi även att gå igenom kommunens övriga geografi för att se hur det går att utveckla vandringsleder och besöksmål så att fler hittar ut i naturen.

LONA logotyp