Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

MatSam - projekt för lokal mat 2020 till 2022

Samarbetsprojektet för matkultur i Nordmaling, Umeå och Vännäs kommuner – MatSam – arbetade för att matproducenter och råvaruförädlare i deltagande kommuner skulle kunna utvecklas och möta den ökade efterfrågan på lokal mat. För att klara detta var handeln, restauranger och kaféer viktiga samarbetspartners.

Målet var att fler producenter etableras, att lönsamheten ökar i befintliga företag och att det ska bli enklare för slutkonsument att kunna köpa och uppleva lokal mat. Projektet arbetar också för att minska matsvinnet längs hela kedjan.

På sikt vill vi att fler arbetstillfällen skapas och att vårt område svarar upp mot det nationella målet att öka Sveriges självförsörjningsgrad.

Korta fakta om projekt MatSam

  • Projektet pågår från 2 november 2020 till november 2022.
  • Projektägare är Vännäs kommun som arbetar i nära samarbete med projektpartnerna Umeå kommun och Nordmalings kommun.
  • Finansiering kommer från projektägaren och parterna samt Region Västerbotten och EU:s Jordbruksfond.
  • Inom projektet ska ett stort anta företagsbesök göras och workshops, studieresor, rundabordssamtal hållas.
  • MatSam är en förkortning av ”Samarbetsprojekt för matkultur i Nordmaling, Umeå och Vännäs kommuner”.

Ta del av våra nyhetsbrev

Här kan du läsa tidigare nyhetsbrev från projektet MatSam.

europeiska jordbruksfonden