Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Näringslivsprojekt

Näringsliv i samverkan (NIS 6.0) var ett samverkansprojekt med samverkansparterna Vindelns kommun, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Nordmalings kommun samt Bjurholms kommun. Syftet med projektet var att utveckla metoder med direkt nytta för företagen för att främja företagande, fler startade företag och ökad konkurrenskraft under åren 2019-2022.

Mål

Det övergripande målet var att främja entreprenörskap och konkurrenskraft för nya och befintliga företagsamt överbrygga skillnader i de inomregionala förutsättningarna att starta, driva och utveckla företag. Projektets huvudmål var fler och växande företag genom att utveckla metoder och lägga grunden för strategisk, långsiktig näringslivsutveckling med breddad näringslivsstruktur och nyföretagande.

Målgrupp

Den primära målgruppen var små och medelstora företag, män och kvinnor som vill starta eller utveckla sina företag inom de ingående kommunerna. Projektets strategi för att nå underrepresenterade grupper var att de horisontella kriterierna jämställdhet, lika möjligheter och ickediskriminering användes som verktyg i projektgenomförandet för att främja nya idéer och ge möjlighet till likvärdigt stöd.

Vilka arbetade i projektet?

Bjurholms kommun var projektägare av projektet. I NIS-projektet samverkade de fem kranskommunerna Robertsfors, Vindeln, Bjurholm, Vännäs samt Nordmalings kommun. Varje kommun hade en lokal projektledare i projektet.

Hur finansieras projektet?

Finansiärer var de deltagande kommunerna (Robertsfors, Vindeln, Bjurholm, Vännäs samt Nordmalings kommun) Tillväxtverket och Region Västerbotten.