Stolpe in för stad och land

Projektet Stolpe in för Stad och Land (SiSL) pågick 2016-2019 och arbetade för att öka kunskapen om e-mobilitet och stärka nätverket kring elbilar i norra Sverige.

Samtidigt byggde projektet laddstolpar för elbilar från Härnösand till Kiruna. Projektet hade en budget på 25 miljoner SEK och finansierades av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Klimatklivet.