Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Digitalisering i Vännäs kommun

Digitalisering är en av de grundläggande förutsättningarna för ett mer hållbart Vännäs. Det handlar om att utveckla kommunens verksamheter på sådant sätt att vi kan erbjuda kommunal service genom de digitala lösningar som efterfrågas från oss.

Oavsett om det rör ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet eller ekologisk hållbarhet så är digitaliseringen en möjliggörare och rätt använt bidrar det till en ökad omställningsförmåga.

Vårt digitaliseringsteam

I Vännäs kommun finns ett Digitaliseringsteam som driver på det interna arbetet. Teamet håller ihop arbetet med till exempel digitala tjänster, införanden av nya digitala verktyg i verksamheterna och är länken mellan IT och verksamhet.

Digital självservice

Tillsammans med flera andra kommuner i länet arbetar Vännäs kommun med att erbjuda e-tjänster för digital självservice till kommunens invånare. Det är Skellefteå kommun som samordnar projektet att ta fram E-tjänster och tillhandahåller vissa färdiga tjänster som övriga kommuner i projektet kan hämta hem till sin egen e-tjänsteportal.

Läs mer om projektet via bildlänken nedan eller besök sjalvservice.vannas.se Länk till annan webbplats. och ta del av utbudet som finns i Vännäs kommun.

Förvaltningsövergripande digital tjänst för beställningar

Arbetsmarknadsenheten och LSS-omsorgen har skapat ett gemensamt arbets- och beställningsflöde!

Läkemedelsgivare testas i hemsjukvården

Under 2024 testar hemsjukvården i Vännäs kommun läkemedelsgivare hos ett urval av intresserade vårdtagare.

Välfärdsteknik i omsorgen

Allt från trygghetskameror till nya typer av larm ska bidra till att de som bor, vistas och verkar inom kommunens boenden ska få en tryggare och säkrare vardag.

ll

E-tjänster, ett samverkansprojekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med invånaren i fokus har projektet E-tjänsteutveckling i samverkan gjort stor skillnad för e-tjänsteutbudet i både Skellefteå och fjorton andra kommuner. Läs mer om projektet här på skelleftea.se.

Digitala kartor med olika teman

Ta del av interaktiva temakartor via kommunens kartportal! Att kartorna är interaktiva betyder att du kan klicka på objekt i kartorna och ta del av olika typer av information, till exempel om en ledig tomt.