Digitalisering i Vännäs kommun

Digitalisering är en av de grundläggande förutsättningarna för ett mer hållbart Vännäs. Det handlar om att utveckla kommunens verksamheter på sådant sätt att vi kan erbjuda kommunal service genom de digitala lösningar som efterfrågas från oss.

Oavsett om det rör ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet eller ekologisk hållbarhet så är digitaliseringen en möjliggörare och rätt använt bidrar det till en ökad omställningsförmåga.

Vårt digitaliseringsteam

I Vännäs kommun finns ett Digitaliseringsteam som driver på det interna arbetet. Teamet håller ihop arbetet med till exempel digitala tjänster, införanden av nya digitala verktyg i verksamheterna och är länken mellan IT och verksamhet.