Glokala Sverige - Agenda 2030

Vännäs kommun är en av de 50 kommuner och regioner som inför 2020 har antagits i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i hela Sverige.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, med stöd av Sida.

Mer information

Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige Länk till annan webbplats.. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.