Gothnellska halvön

Mellan Vännäs och Vännäsby ligger den Gothnellska halvön - ett cirka 20 hektar stort skogsområde som idag är svåråtkomligt.

Genom att bygga en bro, röja stigar, bygga rastplatser och skylta kring området vill kommunen skapa en tätortsnära och trivsam plats i skogen så väl för människor som för andra arter.

Läs mer om projektet "En tätortsnära skog på Gothnellska halvön" här