Cyklar i skogen

Hållbar utveckling av cykel- och vandringsleder i Umeåregionen

Vännäs kommun får ta del av Tillväxtverkets beviljade projektstöd på ca 4,8 miljoner för det nya samverkansprojektet Hållbar ledutveckling i Umeåregionen.

Syftet med projektet är att ta ett samlat grepp om de leder som i Umeåregion anses ha störst potential att utvecklas och säkra den långsiktiga hållbarheten genom insatser som ska gynna och stärka utvecklingen av det lokala näringslivet.

För Vännäs kommun handlar det om ett bidrag på cirka 280 000 kr till att förbättra Vännforsleden och Långforsens strövområde med nya infoskyltar, skyltar och uppfräschade rastplatser med mera.

Projektet beviljas inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Koordinering sköts av Visit Umeå och arbetet sker i samverkan mellan kommunerna Umeå, Vindeln, Robertsfors, Vännäs och Bjurholm. Målet är att utveckla leder för vandring och MTB cykling i enlighet med det nationella ramverket och utifrån erfarenheter och rekommendationer från idag ledande destinationer. Aktiviteter inom projektet handlar om att fysiskt förbättra de leder som har de största natur-och friluftsvärdena samt potential för besöksnäringen. Det kan till exempel handla om underlag, spänger, broar, skyltning, faciliteter samt att göra det enkelt för invånare och besökare att hitta till lederna och få information om dem genom informationstavlor och skyltning.

Nya investeringar i cykel-och vandringsleder längs Vindelälven i sommar/höst

Inom ramen för projektet Hållbar ledutveckling i Umeåregionen genomförs nu flera investeringar längs med Vindelälvsleden, Vännforsleden och Långforsens strövområde i Vännäs kommun.

– Vi köper in nya utemöbler: bänkbord, bänkar och en eldstad, som gör att några rastplatser får en uppfräschning, säger Annika Nordenstam, projektledare i Vännäs kommun.

Det kommer även att komma upp nya kartor över vandringslederna som inkluderar Vindelälvsleden, en cykelled som går mellan Umeå och Ammarnäs. För att förbättra för cyklister sätter vi även upp två nya manuella cykelpumpar längs leden fortsätter Annika.

Nya ledmarkeringar, nya hänvisningsskyltar och en röjning av vandringslederna kommer även att ske under slutet av sommaren, allt i förhoppning att vandringsledernas kvalitet ska förbättras och göra det lättare för invånare att besökare att hitta till lederna och få information om dem genom informationstavlor och skyltning.

Människor som fikar vid ett bord, vid älven

Att göra en klimat-och sårbarhetsanalys av lederna ingår även det i projektet. Här på bilden genomför Vännfors byamän en analys över Vännforsleden tillsammans med Vännäs kommun och med support av Gullsjö byaförening.

Förutom Vindelälvsleden, Vännforsleden och Långforsens strövområde ingår följande som ligger i leder som ligger i biosfärområdet i projektet.

  • Tavelsjöleden (Umeå kommun)
  • Ume Älvdal-leden (Umeå kommun)
  • Grössjön (Umeå kommun)
  • Leder i naturreservatet Strömbäck-Kont (Umeå kommun)
  • Tvåälvsleden (Vindels kommun)
  • Rödåleden (Vindelns kommun)
  • Isälvsleden (Vindelns kommun)

Utanför biosfärområdet:

  • Väster-långslädans led och Holmsundsleden (Umeå kommun)
  • Flottarstigen (Robertsfors kommun)
  • Öreälvsleden (Bjurholms kommun)

Projektet är beviljat inom landsbygdsprogrammet 2014–2020 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och ska vara klart den sista september 2024.

EU-logotyp