Kartering av friluftsområden

Under åren 2021-2023 pågår LONA-projektet ”Kartering av friluftsområden i Vännäs”. Det kommer att ge ett bra kunskapsunderlag till kommunens planering och utveckling av områden för friluftsliv.

Fokuset på friluftsliv är ett viktigt komplement till kommunens övriga planeringsunderlag.

Läs mer om projektet Kartering av friluftsområden här