MatSam - projekt för lokal mat

Samarbetsprojektet för matkultur i Nordmaling, Umeå och Vännäs kommuner – MatSam – arbetar för att matproducenter och råvaruförädlare i deltagande kommuner ska kunna utvecklas och möta den ökade efterfrågan på lokal mat. För att klara det är handeln, restauranger och kaféer viktiga samarbetspartners.

Målet är att fler producenter etableras, att lönsamheten ökar i befintliga företag och att det ska bli enklare för slutkonsument att kunna köpa och uppleva lokal mat. Projektet arbetar också för att minska matsvinnet längs hela kedjan.

På sikt vill vi att fler arbetstillfällen skapas och att vårt område svarar upp mot det nationella målet att öka Sveriges självförsörjningsgrad.

MatSam drar till Hälsingland!

Projektet Matsam arrangerar en studieresa 25–26 april 2022 i syfte att hämta inspiration från er och andra företag längs norrlandskusten och för att lära känna varandra bättre. Det tror vi ökar chanserna till lokala samarbeten och fler affärer.

Vilka är det som deltar?
MatSam vänder sig till primärproducenter inom fisk, kött och grönt, förädlare (t ex dryck,
bageri, bär chark) samt restauranger, kaféer och handel. Med på resan finns representanter från alla olika segment.

Läs mer om resan och ta del av programmet Pdf, 113.2 kB.

Ta del av våra nyhetsbrev

Här kan du läsa aktuella och tidigare nyhetsbrev från projektet MatSam.

Korta fakta om projekt MatSam

  • Projektet pågår från 2 november 2020 till november 2022.
  • Projektägare är Vännäs kommun som arbetar i nära samarbete med projektpartnerna Umeå kommun och Nordmalings kommun.
  • Finansiering kommer från projektägaren och parterna samt Region Västerbotten och EU:s Jordbruksfond.
  • Inom projektet ska ett stort anta företagsbesök göras och workshops, studieresor, rundabordssamtal hållas.
  • MatSam är en förkortning av ”Samarbetsprojekt för matkultur i Nordmaling, Umeå och Vännäs kommuner”.

Pilotbutiker lyfter lokal mat

Kontakt
Anki Berg, projektledare
E-post: anki.berg(at)vannas.se
Tel: 073-054 31 75

europeiska jordbruksfonden