Näringslivsprojekt 2019-2022

Näringsliv i samverkan (NIS 6.0) är ett samverkansprojekt med samverkansparterna Vindelns kommun, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Nordmalings kommun samt Bjurholms kommun.

Projektbeskrivning

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla metoder med direkt nytta för företagen för att främja företagande, fler startade företag och ökad konkurrenskraft.

Mål

Det övergripande målet är att främja entreprenörskap och konkurrenskraft för nya och befintliga företagsamt överbrygga skillnader i de inomregionala förutsättningarna att starta, driva och utveckla företag. Projektets huvudmål är fler och växande företag genom att utveckla metoder och lägga grunden för strategisk, långsiktig näringslivsutveckling med breddad näringslivsstruktur och nyföretagande.

Målgrupp

Den primära målgruppen är små och medelstora företag, män och kvinnor som vill starta eller utveckla sina företag inom de ingående kommunerna. Projektets strategi för att nå underrepresenterade grupper är att de horisontella kriterierna jämställdhet, lika möjligheter och ickediskriminering kommer att användas som verktyg i projektgenomförandet för att främja nya idéer och ge möjlighet till likvärdigt stöd.

Vilka arbetar i projektet?

Bjurholms kommun är projektägare av projektet. I NIS-projektet samverkar de fem kranskommunerna Robertsfors, Vindeln, Bjurholm, Vännäs samt Nordmalings kommun. Varje kommun har en lokal projektledare i projektet.

Under vilken tidsperiod pågår projektet?

Projektet sträcker sig över perioden 2019-2022.

Hur finansieras projektet?

Finansiärer är de deltagande kommunerna (Robertsfors, Vindeln, Bjurholm, Vännäs samt Nordmalings kommun) Tillväxtverket och Region Västerbotten.

Kontaktperson:

Christin Westman, Näringslivsutvecklare
Projektledare Vännäs kommun
Tel: 0935-141 43, 070-389 18 54
E-post: christin.westman(at)vannas.se

 

Region Västerbotten samt Regionala utvecklingsfonden