Pollinerare

Hjälp våra vilda pollinatörer i Vännäs kommun

Vännäs kommun har fått statligt bidrag på cirka 500 000 kr till att genomföra ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) från Naturvårdsverket/Länsstyrelsen.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om vilda pollinatörer (insekter, dag-och nattfjärilar, blomflugor, andra flugor och skalbaggar) som lever vilt i naturen och om vilka åtgärder som behöver genomföras för att gynna dem.

Vi behöver vilda pollinatörer för vår livsmedelsförsörjning och för biologisk mångfald. Idag är våra pollinatörer hotade i landskapet och behöver därför vår hjälp.

Skolor, föreningar och fastighetsägare ska engageras i projektet

Kommunen kommer att genomföra projektet tillsammans med föreningar, fastighetsägare, skolor och allmänhet med start den 1 februari 2023 och pågå under 2 år.

Det handlar bland annat om att inventera kommunens egna grönytor/slaghackeytor i tätorterna Vännäs och Vännäsby och därefter anlägga ett antal provåtgärder på några av dessa ytor.

En annan del i projektet handlar om att öka kompetensen kring skötsel som gynnar biologisk mångfald och vilda pollinerare. Där ska kommunen arrangera utbildningar och workshops som riktar sig till såväl offentliga som privata fastighetsägare inom Vännäs kommun och angränsande kommuner (i mån av plats).

Vännäs kommun kommer också att erbjuda kunskapshöjande workshops tillsammans med föreningslivet i kommunen med särskilt fokus på byaföreningar men också riktat mot allmänheten.

Välkommen att delta i någon av våra workshops om vilda pollinatörer

I maj-juni-juli 2023, genomför Vännäs kommun ett antal workshops tillsammans med studieförbunden, runt om i kommunen, där du kan lära dig mer om hur man gör för att rent praktiskt förbättra den biologiska mångfalden genom att hjälpa vilda pollinatörer.
Malin Karlsson, biolog i LONA-projektet Ökad biologisk mångfald och vilda pollinatörer, ger goda råd och exempel på workshopparna och tillsammans, inomhus och i fält, lär vi oss om hur vi kan hjälpa vilda pollinatörer på traven.

Varmt välkommen att delta i någon av de kostnadsfria workshoparna!

Ps. Gummistövlar/rejäla skor rekommenderas då vi på alla workshoppar (utom den 2 maj på Vännäs bibliotek) beger oss ut i fält för att titta på växtligheten.

Anmälan

Anmälan hittar du hos respektive organisation på deras webbplatser. För Vännäs kommuns workshops i Brån (29 maj) och i Pengsjö (22 maj) anmäler du dig via länken här nedan.

Till anmälan för workshoparna från Vännäs kommun Länk till annan webbplats.

Anmäl dig via arrangörernas webbplatser

Datum

Plats

Arrangör

Tisdag 2 maj kl 18.30-20.30

Vännäs bibliotek, Vännäs

ABF

Tisdag 16 maj kl 18.30-20.30

Slöjdarnas hus, Vännäsby

Medborgarskolan

Måndag 22 maj kl 18.30-20.30

Pengsjö bygdegård

Vännäs kommun

Måndag 29 maj kl 18.30-20.30

Bråns byahus

Vännäs kommun

Torsdag 8 juni kl 18.30-20.30

Högås bygdegård

Studieförbundet Vuxenskolan

Måndag 12 juni kl 18.30-20.30

Hjåggsjö bygdegård

Studieförbundet Vuxenskolan

Tisdag 13 juni kl 18.30-20.30

Tvärsan, Tväråbäck

Medborgarskolan

Torsdag 20 juli kl. 14.00-15.30

Kullar & Klang

Ingen anmälan krävs

Praktiska övningar på skolgården för årskurs 5

Under vårterminen och höstterminen kommer 5 klasser i årskurs 5 på Vännäsby skola och Vegaskolan att skapa miljöer som gynnar vilda pollinatörer, samtidigt som pedagogerna får tips på bra övningar att genomföra med eleverna. Det är Naturskolan i Umeå som hjälper till att utbilda pedagoger och elever.

Under vårterminen och höstterminen 2024 kommer det att vara ytterligare 10 klasser på Vegaskolan och Vännäsby skola som får lära sig mer om hur man gynnar våra vilda pollinatörer.

Undervisning på skolgården

Agneta Fries och Hans Lindborg från Naturskolan Umeå, inspirerar elever vid Vegaskolan till ett ökat intresse för vilda pollinatörer och biologisk mångfald.

Inventering av ytor och framtagande av skötselplan för ytor

Inventering av kommunens egna grönytor/slaghackeytor i tätorterna Vännäs och Vännäsby kommer att ske under våren/sommaren 2023 av projektets biolog och mynna ut i ett förslag till en skötselplan under hösten. 1-2 provytor ska också anläggas under året på kommunens mark.

Kontaktpersoner

Annika Nordenstam
Projektledare
Skicka e-post till Annika

Malin Karlsson
Biolog
Skicka e-post till Malin