Tidigare projekt

Här kan du läsa mer om tidigare, avslutade projekt som kommunen deltagit i.

OBS! Listan på projekt är inte fullständig. Har du information om ett tidigare projekt som inte finns med? Skicka ett e-postmeddelande till webbsvarig via länken nedan.

Skicka e-post till webbansvarig via vårt synpunktsformulär Länk till annan webbplats.

Projektlista

Fossilfria transporter i norr

Projektet pågick mellan 2018-2021 och leddes av Länsstyrelsen Västerbotten i samverkan med Biofuel Region och Energikontor Norr. Syftet var att ge kommunerna förutsättningar för att ställa om till en fordonsflotta som inte är beroende av fossila bränslen - detta i enlighet med det nationella målet om att utsläppen av växthusgaser från vägtransporter ska minska med minst 70 procent till 2030, jämfört med 2010.

Läs mer om projektet och resultatet på lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Bredband till fler

Projektet startade 2016 och pågick fram till 2020.

Stolpe in för Stad och Land (SiSL)

Projektet pågick 2016-2019 och arbetade för att öka kunskapen om e-mobilitet och stärka nätverket kring elbilar i norra Sverige. Samtidigt byggde projektet laddstolpar för elbilar från Härnösand till Kiruna. Projektet hade en budget på 25 miljoner SEK och finansierades av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Klimatklivet.

Här hittar du till våra laddstoplar