Chef i Vännäs kommun

Här kan du ta del av policydokument och annan information.

I Vännäs kommun har varje medarbetare ett välfärdsuppdrag vilket innebär att var och en spelar roll och gör skillnad för medborgarna.

Om belastning för kvinnor och män på arbetsplatsen

Introduktion om systematiskt arbetsmiljöarbete

Välkommen som ny ledare i Vännäs kommun

Här nedan kan du ta del av gällande interna styrdokument.