Gemensamma e-postlådor

Här hittar du e-postadresser till våra funktionsbrevlådor, det vill säga e-postadresser som alltid är bemannade.


Gemensamma e-postlådor

Verksamhet

E-post

Kommunstyrelseförvaltningen (stab, gatu/fritid- och fastighetsavdelningen)

Skicka e-post till kommunstyrelseförvaltningen

Du kan även använda denna länk om du är osäker på till vem du ska skicka ditt meddelande.

Avfall och avlopp

Skicka e-post till verksamheten för avfall och avlopp

Plan- och miljönämnden
Miljö- och byggavdelningen samt Räddningstjänsten

Skicka e-post till nämnden, miljö- och byggavdelnigen eller räddningstjänsten

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen

Skicka e-post till Barn- och utbildningsnämnden eller förvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsförvaltningen

Skicka e-post till Vård- och omsorgsnämnden eller förvaltningen

Lokalbokningen samt hyra av material

Skicka e-post till lokalbokningen

Fler kontaktuppgifter och öppettider