Kontroll, statistik och påverkan

Grantopp

Hållbar utveckling och projekt

Här finns information om hållbar utveckling och projekt som Vännäs kommun deltar i.

Om medborgarundersökningenlänk till annan webbplats

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Internet

Ekonomi och budget

Här kan du ta del av information kring kommunens ekonomi, budget och taxor.