Kvalitetskontroll och statistik

Grantopp

Hållbar utveckling och projekt

Här finns information om hållbar utveckling och projekt som Vännäs kommun deltar i.

SCB:s medborgarundersökning

I medborgarundersökningen får du tycka till om bland annat kommunen som en plats att leva på. Ta del av tidigare resultat här.

Internet

Ekonomi och budget

Här kan du ta del av information kring kommunens ekonomi, budget och taxor.