Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Grafisk profil och varumärke

I Vännäs kommun har vi en bestämd grafisk (visuell) profil. Detta gör att du lätt känner igen vilken information som kommer från oss.

För att alla som arbetar i Vännäs kommun ska veta vilka delar de ska använda i annonser, affischer och annat så finns det framtagen en visuell/grafisk manual från 2013. Den manualen visar hur Vännäs kommuns grafiska profil ser ut i olika sammanhang. Du kan ta del av manualen nedan.

Logotyp för Vännäs kommun

Logotypen för Vännäs kommun består dels av en flerfärgad och triangelformad symbol, dels av ordet >>vännäs<< placerat under symbolen. Logotypens två delar får inte användas var för sig. Tillägg eller beskärning av logotypen är inte heller tillåtet.

Symbolen som är uppbyggd av åtta olikfärgade trianglar bildare ett liggande >>V<< och en pilform. De gemena bokstäverna i ordet >>vännäs<< är delvis specialtecknade och får inte ändras eller ersättas av annat teckensnitt.

Logotypen är Vännäs kommuns avsändare.

 

Vännäsmönstret - Köpingen

Det fina Vännäsmönstret är skapat av Kajsa Nilsson.

Originaltapeten finns uppsatt på utvalda väggar i Medborgarhuset, Vännäs kommuns kommunhus. Köpingen har bland annat tryckts upp på Vännäsbrickan.

 

Kommunvapen/vapensköld

Kommunvapen är vapensköld utan text, kommunens officiella kännetecken. Kommunvapnet får inte användas i kommersiella sammanhang utan att kommunens kommunikationsansvarige har gett sitt medgivande. Det är inte tillåtet att förändra vapnet eller integrera det i annan logotyp.

Kommunvapnets historik

Vännäs kommun, som sedan 1983 är en självständig enhet, beslöt vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 1984 att anta det vapen som åren 1952-1971 fördes av Vännäs landskommun som officiellt kännetecken.

”Detta vapen innehåller ett brospann, som syftar på järnvägs- och landsvägsbroar inom kommunen, samt tre stockar som ursprungligen syftade på den nu upphörda flottningen, men som nu syftar på skogsbrukets förblivande betydelse.”

Riksarkivet föreslog en moderniserad nyuppmålning, som utfördes av konstnär Ingrid Lamby. Denna företeddes vid heraliska nämndens sammanträde i oktober 1984. Riksarkivet konstaterade då att kommunen antagit ett vapen med följande beskrivning:

”I blått fält en genomgående bro med överliggande både av silver och därunder tre stockar av guld, ordnade 2,1 och bjälkvis ställda.”