Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Kommuntidningen Här&Nu

Vännäs kommun ger ut en informationstidning tre gånger per år. Tidningen heter Här&Nu (Här och nu) och går ut till alla hushåll i kommunen.

All information i tidningen ska vara kommunal eller offentlig samt icke-vinstdrivande.

Riktlinjer

  • Informationen ska främst komma från offentliga organ som exempelvis: kommun, polis, försäkringskassan eller liknande.
  • Informationen ska vända sig till kommunens samtliga invånare.
  • Föreningar för informera om sin verksamhet; arrangemang, öppettider och liknande. Huvudsaken är att det riktar sig till en bred publik. OBS! Undantaget är danser, bingo eller liknande som räknas som vinstdrivande verksamhet.
  • Företag, politiska partier och privatpersoner får inte förmedla information i tidningen.

Upplaga
4 600 ex

Tidningen är pausad

Just nu är kommuntidningen Här&Nu pausad tills vidare.

Lämna in material

Material skickar du via e-post till Sofia Carlström, kommunikatör, senast sista materialdag.

Skicka e-post till Sofia

Textfiler

Din text skickar du antingen som Word-fil eller skriver direkt i e-postmeddelandet. Texten ska inte innehålla formateringar så som kursivering, punktlista, understruket, fetstil osv.

Bilder

Bilder så som fotografier eller logotyper skickas separat, inte inklistrade i ett textdokument. Bilderna ska vara högupplösta för att det ska bli bra kvalitet i tidningen. 300dpi är minimum.

Du kan skicka dina bilder i följande format: JPEG, EPS, TIFF, InDesign, Photoshop. Det vanligaste är JPEG.

Redaktionen

Ansvarig utgivare: Karolina Johansson, Kommunchef
Redaktör/layoutarbete: Sofia Carlström

Redaktionen förbehåller sig rätten att göra nödvändiga rättelser och redigeringar i text och fotografier. Redaktionen förbehåller sig rätten att prioritera material.

Tidigare utgivningar

Här nedan hittar du tidigare nummer av kommuntidningen Här&Nu.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013