Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Sociala medier i kommunen

Vännäs kommun har flera verksamheter som är aktiva i sociala medier på olika sätt. Här nedan hittar du våra officiella, sociala kanaler.

Våra kanaler

Övergripande

Returcentrum

Fritidsgården Ikaros

Vännäs Familjecenter

Daglig verksamhet

Förskola och skola

Musikskolan

Biblioteken

Medborgarhusbion

Vård- och omsorg


Tänk på att: Vännäs kommun hanterar inte enskilda ärenden via sociala medier. Skicka inte känslig information, till exempel personuppgifter, via våra sociala medier. Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte publiceras i någon av dessa kanaler. Om så skulle ändå ske så tas inläggen bort.