Planer, styrdokument och lagar

Dokumenten och lagarna nedan är sorterade i bokstavsordning efter ämne, till exempel Renhållning, Skola, Upphandling, Översiktsplanering eller Krisberedskap.

A till E

F till K

Informationssäkerhet

L till R

Ordningsföreskrifter

Renhållning

I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som innehåller föreskrifter för avfallshanteringen lokalt i kommunen, samt en avfallsplan.

Lokala föreskrifter

De lokala föreskrifterna i Vännäs är antagna av kommunfullmäktige 2020-02-24 (Kf § 18). Föreskrifterna gäller från och med 2020-03-01.

Avfallsplan

Avfallsplanen är beslutad av respektive kommuns kommunfullmäktige. Vännäs kommunfullmäktige tog beslut 2020-12-07, §117, och gäller från och med 2021-01-01.

S till Ö