Anslagstavlan

Detta är Vännäs kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Efter ett sammanträde publicerar kommunen en anslag som bevis på att protokollet är justerat. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 3 maj
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer51-58
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningens ledningskansli, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  SekreterareSusanna Siljetun
  Länk till protokollKommunstyrelse
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 11 maj
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer21-26
  Förvaringsplats för protokolletVård- och omsorgskontoret, Södra Drottninggatan 2
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 maj
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer59-71
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningens ledningskansli, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  SekreterareSusanna Siljetun
  Länk till protokollKommunstyrelse
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 4 timmar och 0 minuter)
 4. Plan- och miljönämnden 16 maj
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPlan- och miljönämnden
  Paragrafer24-25
  Förvaringsplats för protokolletMiljö- och byggavdelningen, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  SekreterareHelene Jonsson
  Länk till protokollPlan- och miljönämnd
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 5. Barn- och utbildningsnämnden 10 maj
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer§§ 31-45
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, Södra Drottninggatan 7, våning 2
  SekreterareKim Holmberg
  Länk till protokollBarn- och utbildningsnämnd
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 6. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 11 maj
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer1022-1028
  Förvaringsplats för protokolletProtokollet är sekretessbelagt
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 7. Miljöfarlig verksamhet - Beslut, Brännan 1:3 i Vännäs kommun
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansLänsstyrelsen i Västerbotten
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunstyrelseförvaltningens ledningskansli, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  Ansvarig för kungörelsenSusanna Siljetun
  Länk till handlingKungörelse Swerock.pdf Pdf, 396.9 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (30 dagar, 3 timmar och 59 minuter)