Anslagstavlan

Detta är den digitala versionen av Vännäs kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Efter ett sammanträde publicerar kommunen en anslag som bevis på att protokollet är justerat. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

 1. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 3 dec
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer1040
  Förvaringsplats för protokolletProtokollet är sekretessbelagt
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 30 november
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 54-68
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, Södra Drottninggatan 7, våning 2
  SekreterareKim Holmberg
  Länk till protokollBarn- och utbildningsnämnd
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Kommunstyrelsen 22 november
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer105-140
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningens ledningskansli, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  SekreterareSusanna Siljetun
  Länk till protokollKommunstyrelse
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 11 timmar och 30 minuter)
 4. Kommunfullmäktige 6 dec
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunstyrelseförvaltningens ledningskansli, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  Ansvarig för kungörelsenSusanna Siljetun
  Länk till handlingKommunfullmäktige
  Anslagets publiceringsperiod (12 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 5. Liljaskolans styrelse 18 nov
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansLiljaskolans styrelse
  Paragrafer41-52
  Förvaringsplats för protokolletVård- och omsorgskontoret, Södra Drottninggatan 2
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 6. Vård- och omsorgsnämnden 17 november
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämnden
  Paragrafer68-83
  Förvaringsplats för protokolletVård- och omsorgskontoret, Södra Drottninggatan 2
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 nov
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer146-154
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningens ledningskansli, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  SekreterareSusanna Siljetun
  Länk till protokollKommunstyrelse
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 14 timmar och 29 minuter)
 8. Kommunfullmäktige 22 nov (extra)
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer84
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningens ledningskansli, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  SekreterareSusanna Siljetun
  Länk till protokollKommunfullmäktige
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 9. Liljaskolans styrelses arbetsutskott 11 nov
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansLiljaskolans styrelses arbetsutskott
  Paragrafer18-26
  Förvaringsplats för protokolletVård- och omsorgskontoret, Södra Drottninggatan 2
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 10. Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster 15 november
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster
  Paragrafer7-16
  Förvaringsplats för protokolletSekreterarens arbetsrum, Norra flygeln, Stadshuset, Skellefteå
  SekreterareAnn Siklund
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 11. Plan- och miljönämnden 8 november
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPlan- och miljönämnden
  Paragrafer51-64
  Förvaringsplats för protokolletMiljö- och byggavdelningen, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  SekreterareHelene Jonsson
  Länk till protokollPlan- och miljönämnd
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)