Anslagstavlan

Detta är Vännäs kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Efter ett sammanträde publicerar kommunen en anslag som bevis på att protokollet är justerat. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

 1. Kallelse - Kommunfullmäktige 12 juni
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunstyrelseförvaltningens ledningskansli, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  Ansvarig för kungörelsenSusanna Siljetun
  Länk till handlingKommunfullmäktige
  Anslagets publiceringsperiod (19 dagar, 14 timmar och 43 minuter)
 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 maj
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer81-88
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningens ledningskansli, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  SekreterareSusanna Siljetun
  Länk till protokollKommunstyrelse
  Anslagets publiceringsperiod (14 dagar, 7 timmar och 57 minuter)
 3. Kommunstyrelsen 22 maj
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer49-79
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningens ledningskansli, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  SekreterareSusanna Siljetun
  Länk till protokollKommunstyrelse
  Anslagets publiceringsperiod (14 dagar, 9 timmar och 36 minuter)
 4. Liljaskolans styrelse 17 maj
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansLiljaskolans styrelse
  Paragrafer22-26
  Förvaringsplats för protokolletVård- och omsorgskontoret, Södra Drottninggatan 2
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 5. Barn- och utbildningsnämnden 16 maj
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer§§ 26-39
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, Södra Drottninggatan 7, våning 2
  SekreterareKim Holmberg
  Länk till protokollBarn- och utbildningsnämnd
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 6. Vård- och omsorgsnämnden 10 maj
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämnden
  Paragrafer39-47
  Förvaringsplats för protokolletVård- och omsorgskontoret, Södra Drottninggatan 2
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)