Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Anslagstavlan

Detta är Vännäs kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Efter ett sammanträde publicerar kommunen en anslag som bevis på att protokollet är justerat. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

 1. Kommunfullmäktige 18 juni
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer36-54
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningens ledningskansli, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  SekreterareSusanna Siljetun
  Länk till protokollKommunfullmäktige
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 4 timmar och 0 minuter)
 2. Vård- och omsorgsnämnden 17 juni
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämnden
  Paragrafer40-47
  Förvaringsplats för protokolletVård- och omsorgskontoret, Södra Drottninggatan 2
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 17 juni
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer21
  Förvaringsplats för protokolletProtokollet är sekretessbelagt
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 4. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 17 juni
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer27
  Förvaringsplats för protokolletVård- och omsorgskontoret, Södra Drottninggatan 2
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 juni
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer60-67
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningens ledningskansli, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  SekreterareAnneli Björklund
  Länk till protokollKommunstyrelse
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 6. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 5 juni
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer21-27
  Förvaringsplats för protokolletVård- och omsorgskontoret, Södra Drottninggatan 2
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 7. Plan- och miljönämnden 3 juni
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPlan- och miljönämnden
  Paragrafer30-41
  Förvaringsplats för protokolletMiljö- och byggavdelningen, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  SekreterareHelene Jonsson
  Länk till protokollPlan- och miljönämnd
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 8. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 5 juni
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer18-20
  Förvaringsplats för protokolletProtokollet är sekretessbelagt
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 9. Länsstyrelsens slutliga sammanräkning av röster vid val till Europaparlamentet 10 juni 2024 kl 09.00
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansLänsstyrelsen Västerbotten
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunstyrelseförvaltningens ledningskansli, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  Ansvarig för kungörelsenSusanna Siljetun
  Länk till handlingBeslut om kungörelse av tid och plats för slutlig sammanräkning av röster avgivna vid val till Europaparlamentet 2024(28712171).pdf Pdf, 64 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (41 dagar, 4 timmar och 0 minuter)