Anslagstavlan

Detta är Vännäs kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Efter ett sammanträde publicerar kommunen en anslag som bevis på att protokollet är justerat. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

 1. Liljaskolans styrelse 24 november
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansLiljaskolans styrelse
  Paragrafer49-56
  Förvaringsplats för protokolletVård- och omsorgskontoret, Södra Drottninggatan 2
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Vård- och omsorgsnämnden 23 november
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämnden
  Paragrafer81-100
  Förvaringsplats för protokolletVård- och omsorgskontoret, Södra Drottninggatan 2
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Kommunfullmäktige 5 dec
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunstyrelseförvaltningens ledningskansli, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  Ansvarig för kungörelsenSusanna Siljetun
  Länk till handlingKommunfullmäktige
  Anslagets publiceringsperiod (12 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 4. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 23 november
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer1054-1058
  Förvaringsplats för protokolletProtokollet är sekretessbelagt
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 nov
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer112-123
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningens ledningskansli, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  SekreterareSusanna Siljetun
  Länk till protokollKommunstyrelse
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 18 timmar och 25 minuter)
 6. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 15 november
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 65-75
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, Södra Drottninggatan 7, våning 2
  SekreterareKim Holmberg
  Länk till protokollBarn- och utbildningsnämnd
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 7. Liljaskolans styrelses arbetsutskott 10 november
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansLiljaskolans styrelses arbetsutskott
  Paragrafer29-35
  Förvaringsplats för protokolletVård- och omsorgskontoret, Södra Drottninggatan 2
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 8. Plan- och miljönämnden 7 november
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPlan- och miljönämnden
  Paragrafer44-56
  Förvaringsplats för protokolletMiljö- och byggavdelningen, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  SekreterareHelene Jonsson
  Länk till protokollPlan- och miljönämnd
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 17 timmar och 30 minuter)