Anslagstavlan

Detta är Vännäs kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Efter ett sammanträde publicerar kommunen en anslag som bevis på att protokollet är justerat. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

 1. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 17 april
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer10-15
  Förvaringsplats för protokolletVård- och omsorgskontoret, Södra Drottninggatan 2
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 17 april
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer12-15
  Förvaringsplats för protokolletProtokollet är sekretessbelagt
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Kommunfullmäktige 29 april
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunstyrelseförvaltningens ledningskansli, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  Ansvarig för kungörelsenSusanna Siljetun
  Länk till handlingKommunfullmäktige
  Anslagets publiceringsperiod (11 dagar, 1 timmar och 0 minuter)
 4. Kommunstyrelsen 16 april
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer21-42
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningens ledningskansli, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  SekreterareSusanna Siljetun
  Länk till protokollKommunstyrelse
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 5. Valnämnden 17 april
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer7-12
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningens ledningskansli, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  SekreterareSusanna Siljetun
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 1 timmar och 59 minuter)
 6. Kungörelse - Ändring av detaljplaner inom Vännäsby tätort
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansPlan- och miljönämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaMiljö- och byggavdelningen, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  Ansvarig för kungörelsenCarola Nordlöf
  Länk till handlingDetaljplaner
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 10 timmar och 51 minuter)
 7. Barn- och utbildningsnämnden 9 april
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer§§ 27-40
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, Södra Drottninggatan 7, våning 2
  SekreterareKim Holmberg
  Länk till protokollBarn- och utbildningsnämnd
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 8. Plan- och miljönämnden 8 april
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPlan- och miljönämnden
  Paragrafer17-27
  Förvaringsplats för protokolletMiljö- och byggavdelningen, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  SekreterareHelene Jonsson
  Länk till protokollPlan- och miljönämnd
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 0 timmar och 40 minuter)