Anslagstavlan

Detta är den digitala versionen av Vännäs kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Efter ett sammanträde publicerar kommunen en anslag som bevis på att protokollet är justerat. Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

 1. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2 juni
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer1011-1014
  Förvaringsplats för protokolletProtokollet är sekretessbelagt
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 juni
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 29 - 38
  Förvaringsplats för protokolletBarn- och utbildningskontoret, Södra Drottninggatan 7, våning 2
  SekreterareKim Holmberg
  Länk till protokollBarn- och utbildningsnämnd
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
 3. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2 juni
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer1015
  Förvaringsplats för protokolletProtokollet är sekretessbelagt
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 4. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 4 juni
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer1016
  Förvaringsplats för protokolletProtokollet är sekretessbelagt
  SekreterareKristine Hansson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 5. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 9 juni
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer24-28
  Förvaringsplats för protokolletVård- och omsorgskontoret, Södra Drottninggatan 2
  SekreterareKristine Hansson
  Länk till protokollVård- och omsorgsnämnd
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 6. Kommunfullmäktige 7 juni
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§ 37-64
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningens ledningskansli, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  SekreterareSusanna Siljetun
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 7. Plan- och miljönämnden 14 juni
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPlan- och miljönämnden
  Paragrafer36-43
  Förvaringsplats för protokolletMiljö- och byggavdelningen, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  SekreterareHelene Jonsson
  Länk till protokollPlan- och miljönämnd
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
 8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 6 juni
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 81-94
  Förvaringsplats för protokolletKommunstyrelseförvaltningens ledningskansli, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  SekreterareKarolina Johansson
  Länk till protokollKommunstyrelse
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)