Artikeln publicerades 22 december 2021

Kungörelse: Detaljplan för fastigheten HJORTEN 5 i Vännäsby, Vännäs kommun

 1. Kungörelse: Detaljplan för fastigheten HJORTEN 5 i Vännäsby, Vännäs kommun
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansPlan- och miljönämnden
  Förvaringsplats för handlingarnavannas.se/detaljplaner
  Ansvarig för kungörelsenCarola Nordlöf
  Länk till handlingDetaljplaner
  Anslagets publiceringsperiod (29 dagar, 16 timmar och 0 minuter)