Artikeln publicerades 2 februari 2022

Kungörelse: Inbjudan till samråd angående Vännäsby avloppsreningsanläggning

 1. Kungörelse: Inbjudan till samråd angående Vännäsby avloppsreningsanläggning
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansPlan- och miljönämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaMiljö- och byggavdelningen, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  Länk till handlingKungörelse: Inbjudan till samråd angående Vännäsby avloppsreningsanläggning
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)