Artikeln publicerades 15 februari 2022

Samråd: Detaljplan för fastigheten VÄNNÄS 52:64 (Vännäsborg) samt del av fastigheten VÄNNÄS 52:60 inom Vännäs tätort

 1. Samråd: Detaljplan för fastigheten VÄNNÄS 52:64 (Vännäsborg) samt del av fastigheten VÄNNÄS 52:60 inom Vännäs tätort
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansPlan- och miljönämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaMiljö- och byggavdelningen, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  Ansvarig för kungörelsenCarola Nordlöf
  Länk till handlingDetaljplaner
  Anslagets publiceringsperiod (14 dagar, 16 timmar och 0 minuter)