Artikeln publicerades 4 april 2022

Granskningsunderrättelse gällande detaljplan för fastigheten VÄNNÄS 52:64 (Vännäsborg) samt del av fastigheten VÄNNÄS 52:60 inom Vännäs tätort

 1. Granskningsunderrättelse gällande detaljplan för fastigheten VÄNNÄS 52:64 (Vännäsborg) samt del av fastigheten VÄNNÄS 52:60 inom Vännäs tätort
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansPlan- och miljönämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaMiljö- och byggavdelningen, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  Ansvarig för kungörelsenCarola Nordlöf
  Länk till handlingDetaljplaner
  Anslagets publiceringsperiod (14 dagar, 4 timmar och 17 minuter)