Artikeln publicerades 5 april 2022

Detaljplan för del av fastigheten HJORTEN 5, Vännäsby tätort

 1. Detaljplan för del av fastigheten HJORTEN 5, Vännäsby tätort
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansPlan- och miljönämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaMiljö- och byggavdelningen, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  Länk till handlingDetaljplaner
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 14 timmar och 0 minuter)