Artikeln publicerades 15 juni 2022

Detaljplan för Brännan 1:6 m.fl. – Tallbackens fritidsby, Vännäs kommun, Västerbottens län

 1. Detaljplan för Brännan 1:6 m.fl. – Tallbackens fritidsby, Vännäs kommun, Västerbottens län
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansPlan- och miljönämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaMiljö- och byggavdelningen, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  Ansvarig för kungörelsenCarola Nordlöf
  Länk till handlingDetaljplaner
  Anslagets publiceringsperiod (20 dagar, 3 timmar och 55 minuter)