Artikeln publicerades 13 januari 2023

Kungörelse: Detaljplan för Brån 24:1, Brån S:7 och Sunnanå S:1

 1. Kungörelse: Detaljplan för Brån 24:1, Brån S:7 och Sunnanå S:1
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansPlan- och miljönämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaMiljö- och byggavdelningen, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  Ansvarig för kungörelsenCarola Nordlöf
  Länk till handlingDetaljplaner
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 12 timmar och 58 minuter)