Artikeln publicerades 1 mars 2023

Samråd för ändring av detaljplan för fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby

 1. Samråd för ändring av detaljplan för fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansPlan- och miljönämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaMiljö- och byggavdelningen, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  Ansvarig för kungörelsenPeter Malmbo
  Länk till handlingDetaljplaner
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 4 timmar och 0 minuter)