Artikeln publicerades 15 mars 2023

Granskning av detaljplanen för fastigheten BRÄNNAN 1:6 m.fl.

 1. Granskning av detaljplanen för fastigheten BRÄNNAN 1:6 m.fl.
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansPlan- och miljönämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaMiljö- och byggavdelningen, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  Ansvarig för kungörelsenCarola Nordlöf
  Länk till handlingDetaljplaner
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 13 timmar och 42 minuter)