Artikeln publicerades 5 april 2023

Samråd för ändring av detaljplaner inom Vännäsby tätort

 1. Samråd för ändring av detaljplaner inom Vännäsby tätort
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansPlan- och miljönämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaMiljö- och byggavdelningen, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  Ansvarig för kungörelsenCarola Nordlöf
  Länk till handlingDetaljplaner
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)