Artikeln publicerades 19 juli 2023

Granskning för detaljplan för Kv. Zodiaken m.fl. i Vännäsby tätort

 1. Granskning för detaljplan för Kv. Zodiaken m.fl. i Vännäsby tätort
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansPlan- och miljönämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaMiljö- och byggavdelningen, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  Ansvarig för kungörelsenCarola Nordlöf
  Länk till handlingDetaljplaner
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 17 timmar och 16 minuter)