Artikeln publicerades 14 november 2023

Antagandehandlingar DP Zodiaken mfl

 1. Antagandehandlingar DP Zodiaken mfl
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansPlan- och miljönämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaMiljö- och byggavdelningen, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  Ansvarig för kungörelsenCarola Nordlöf
  Länk till handlingDetaljplaner
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)