Artikeln publicerades 12 april 2024

Kungörelse - Ändring av detaljplaner inom Vännäsby tätort

 1. Kungörelse - Ändring av detaljplaner inom Vännäsby tätort
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansPlan- och miljönämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaMiljö- och byggavdelningen, Medborgarhuset, Östra järnvägsgatan 1
  Ansvarig för kungörelsenCarola Nordlöf
  Länk till handlingDetaljplaner
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 10 timmar och 51 minuter)