Barn- och utbildningsnämnd samt arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Uppgifterna omfattar förskoleklass och grundskola.

I nämnden ingår även ansvaret för den kommunala musikskolan samt biblioteksverksamheten och förverkligandet av kommunens kulturpolitiska mål.

Aktuella kallelser och möteshandlingar

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 21 september, kl. 10:30PDF

Arbetsutskottet

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 12 oktober, kl. 08:30

Senaste protokoll, nämnden

Här finns protokoll från barn- och utbildningsnämnden från de två senaste åren samt från innevarande år.

2021

2020

2019

Senaste protokoll, arbetsutskottet

Här finns protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott från de två senaste åren samt från innevarande år.

2021

2020

2019

Nyligen justerade protokoll hittar du på den digitala anslagstavlan.

 

Nämndens ledamöter

Lena Carneland

Ordförande
Susanne Bygdén (S)

Vice ordförande
Matilda Lundberg (C)

 • Peder Lundberg (S)
 • Lillemor Lundgren S)
 • Michael Björk (S)
 • Hanna Lindberg (V)
 • Susan Palm (M)
 • Bertil Burén (C)
 • Annelie Moström (L)

Ersättare

 • Per-Erik Lundmark (S)
 • Hans Granberg (S)
 • Damas Rusaraganya (S)
 • Bengt-Erik Näslund (V)
 • Agneta Nilsson (M)
 • Peter Sohlman (S)
 • Anders Vonkavaara (C)
 • Elisabeth Mach (C)
 • Gustav Essebro (KD)