Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De 35 ledamöterna och 21 ersättarna utses genom allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst ärenden som rör:

 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 • nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 • val av revisorer och revisorsersättare
 • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
 • årsredovisning och ansvarsfrihet
 • folkomröstningar i kommunen

Aktuell kallelse och möteshandlingar

Just nu finns ingen aktuell kallelse

Senaste protokoll

Här finns protokoll från kommunfullmäktige från de två senaste åren samt från innevarande år.

2021

2020

2019

Nyligen justerade protokoll hittar du på den digitala anslagstavlan.

 

Presidium

Lena Carneland

Ordförande
Lena Carneland (S)

1:e vice ordf.
Tommy Bingebo (C)

Viktoria Lappiniemi

2:e vice ordf.
Viktoria Lappiniemi (V)

Ledamöter

Lena Carneland

Agneta Nilsson
(M)

Anders P Nilsson
(C)


 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Hermansson
(KD)

Lena Carneland

Ann Einerud
(SD)

Bengt-Erik Näslund
(V)

Viktoria Lappiniemi

Emma Lundkvist
(SD)

Lena Carneland

Erik Fastevik
(C)

Fredrik Sandin
(C)

Viktoria Lappiniemi

Gösta Eklund
(M)

Lena Carneland

Hans-Inge Smetana
(KD)

Ingmarie Lindqvist
(C)

Viktoria Lappiniemi

Jan Nilsson
(M)

Lena Carneland

Jörgen Nilsson
(S)

Kjell Holmlund
(S)

Viktoria Lappiniemi

Krister Andersson
(MP)

Lena Carneland

Leif Andersson
(S)

Leif Åhman
(V)

Viktoria Lappiniemi

Lillemor Lundgren
(S)

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Sohlman
(S)

Monica Wahlström
(L)

Viktoria Lappiniemi

Per-Erik Lundmark
(S)

Lena Carneland

Per Nyström
(V)

Sixten Jonsson
(C)

Viktoria Lappiniemi

Sofia Blomquist
(C)

Lena Carneland

Sofie Gustafsson
(S)

 

 

 

 

 

 

 

 

Signhild Norrman
(S)

Viktoria Lappiniemi

Susanne Bygdén
(S)

Ulf Eriksson
(C)

Ersättare

 • Annelie Moström (L)
 • Johan Andreasson (KD)
 • Magnus Jälmbrandt (V)
 • Berit Persson (S)
 • Christer Wirth (M)
 • Emma Vidmark (MP)
 • Emma Lindqvist (MP)
 • Hanna Lundberg (C)
 • Henric Jakobsson (S)
 • Jerry Persson (S)
 • Maria Olofsson (C)
 • Martin Hermansson (KD)
 • Anna-Stina Ögren (S)
 • Sandra Norrman (V)
 • Peder Lundberg (S)
 • Susan Palm (M)
 • Thomas Moberg (C)
 • Åke Sandström (C)
 • Vakant (SD)

Valberedning

Kommunfullmäktige väljer ett stort antal personer till olika uppdrag. På sitt första sammanträde efter det att ett nytt fullmäktige har valts utser fullmäktige en valberedning som förbereder de val som fullmäktige skall förrätta. Valberedningen består av en representant från varje parti.