Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De 31 ledamöterna och 19 ersättarna utses genom allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst ärenden som rör:

 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 • nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 • val av revisorer och revisorsersättare
 • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
 • årsredovisning och ansvarsfrihet
 • folkomröstningar i kommunen

Nyligen justerade protokoll hittar du på den digitala anslagstavlan.

Till anslagstavlan

Webbsändning av kommunfullmäktige

Obs: YouTubes livesändningar fungerar inte längre i Internet Explorer. Använd en annan webbläsare, till exempel Google Chrome, Edge, Firefox, Safari eller Opera.

Om produktionen

I Vännäs kommun har vi direktsända webbsändningar från kommunfullmäktige i samverkan med YNK produktion AB. Du kan även titta på webbsändningarna i efterhand.

Vännäs kommun i samarbete med YNK Produktion AB filmar och webbsänder kommunfullmäktiges sammanträde. För information kontakta Tina Vesterlund på Ynk produktion.

Tel: 070-674 07 48
E-post: tina@ynk.se

Tidigare webbsändningar

Allmänhetens frågestund

I inledningen av varje kommunfullmäktigesammanträde finns det möjlighet för dig som boende i kommunen att ställa frågor direkt till kommunfullmäktige.

Skicka in fråga

Du kan lämna in din fråga i förväg eller ställa den muntligen under frågestunden.

Om du vill får du närvara när din fråga tas upp i sammanträdet. Du har inte någon rätt att yttra dig på sammanträdet om inte ordförande ber dig svara på något i anledning av en fråga du ställt. Kontakta kommunen om du har frågor om allmänhetens frågestund och vilka regler som gäller för att ställa en fråga till fullmäktige.

Om du vill lämna in din fråga i förväg, kan du skicka den via post till:

Kommunfullmäktige
Vännäs kommun
911 81 VÄNNÄS

Du kan även skicka in frågan via vannas.kommun[at]vannas.se

Presidium

Lena Carneland

Ordförande
Lena Carneland (S)
Skicka e-post till Lena

Gruppledare för S

1:e vice ordf.
Tommy Bingebo (C)

Viktoria Lappiniemi

2:e vice ordf.
Viktoria Lappiniemi (V)
Skicka e-post till Viktoria

Gruppledare för V

Ledamöter

Lena Carneland

Agneta Nilsson
(M)

Anders P Nilsson (C)
Skicka e-post till Anders

Gruppledare för C

Personen har ingen portträttbild

Martin Hermansson
(KD)

Lena Carneland

Ann Einerud (SD)

Bengt-Erik Näslund (V)

Viktoria Lappiniemi

Emma Lundkvist (SD)
Skicka e-post till Emma

Gruppledare för SD

Lena Carneland

Erik Fastevik (C)

Fredrik Sandin (C)

Viktoria Lappiniemi

Gösta Eklund (M)

Lena Carneland

Hans-Inge Smetana (KD)
Skicka e-post till Hans-Inge

Gruppledare för KD

Ingmarie Lindqvist (C)

Viktoria Lappiniemi

Jan Nilsson (M)
Skicka e-post till Jan

Gruppledare för M

Lena Carneland

Jörgen Nilsson (S)

Kjell Holmlund (S)

Viktoria Lappiniemi

Krister Andersson (MP)
Skicka e-post till Krister

Gruppledare för MP

Lena Carneland

Leif Andersson (S)

Leif Åhman (V)

Viktoria Lappiniemi

Lillemor Lundgren (S)

Personen har ingen portträttbild

Peter Sohlman (S)

Monica Wahlström (L)
Skicka e-post till Monica

Gruppledare för L

Viktoria Lappiniemi

Per-Erik Lundmark (S)

Lena Carneland

Per Nyström (V)

Sixten Jonsson (Ob)

Viktoria Lappiniemi

Sofia Blomquist (C)

Lena Carneland

Sofie Gustafsson (S)

Viktoria Lappiniemi

Susanne Bygdén (S)

Ulf Eriksson (C)

Ersättare

 • Anders Lennartsson (L)
 • Anna-Stina Ögren (S)
 • Berit Persson (S)
 • Christer Wirth (M)
 • Emma Lindqvist (MP)
 • Emma Vidmark (MP)
 • Ewa Wiklund Jonsson (S)
 • Hanna Lundberg (C)
 • Henric Jakobsson (S)
 • Jerry Pehrsson (S)
 • Johan Andreasson (KD)
 • Magnus Jälmbrandt (V)
 • Maria Olofsson (C)
 • Peder Lundberg (S)
 • Runa Hermansson (KD)
 • Sandra Norrman (V)
 • Susan Palm (M)
 • Thomas Moberg (C)
 • Åke Sandström (C)

Valberedning

Kommunfullmäktige väljer ett stort antal personer till olika uppdrag. På sitt första sammanträde efter det att ett nytt fullmäktige har valts utser fullmäktige en valberedning som förbereder de val som fullmäktige skall förrätta. Valberedningen består av en representant från varje parti.