Just nu har vi inga pågående driftstörningar
Just nu har vi inga pågående driftstörningar

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De 31 ledamöterna utses genom allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, främst ärenden som rör:

 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 • nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 • val av revisorer och revisorsersättare
 • grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
 • årsredovisning och ansvarsfrihet
 • folkomröstningar i kommunen

Mandatfördelning

I Vännäs kommun gäller följande mandatfördelning i kommunfullmäktige

 • Socialdemokraterna, 11
 • Moderaterna, 5
 • Vänsterpartiet, 3
 • Centerpartiet, 6
 • Kristdemokraterna, 2
 • Sverigedemokraterna, 3 (varav 1 tom stol sedan 23-12-11)
 • Miljöpartiet, 1

Socialdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet har ett majoritetssamarbete. Tillsammans har de 19 av de 31 mandaten.

Aktuell kallelse och möteshandlingar

Senaste protokoll

Nyligen justerade protokoll hittar du på den digitala anslagstavlan.

Till anslagstavlan

Webbsändning av kommunfullmäktige

Obs: YouTubes livesändningar fungerar inte längre i Internet Explorer. Använd en annan webbläsare, till exempel Google Chrome, Edge, Firefox, Safari eller Opera.

Om produktionen

I Vännäs kommun har vi direktsända webbsändningar från kommunfullmäktige i samverkan med YNK produktion AB. Du kan även titta på webbsändningarna i efterhand.

Vännäs kommun i samarbete med YNK Produktion AB filmar och webbsänder kommunfullmäktiges sammanträde. För information kontakta Tina Vesterlund på Ynk produktion.

Tel: 070-674 07 48
E-post: tina@ynk.se

Tidigare webbsändningar

Allmänhetens frågestund

I inledningen av varje kommunfullmäktigesammanträde finns det möjlighet för dig som boende i kommunen att ställa frågor direkt till kommunfullmäktige.

Skicka in fråga

Du kan lämna in din fråga i förväg eller ställa den muntligen under frågestunden.

Om du vill får du närvara när din fråga tas upp i sammanträdet. Du har inte någon rätt att yttra dig på sammanträdet om inte ordförande ber dig svara på något i anledning av en fråga du ställt. Kontakta kommunen om du har frågor om allmänhetens frågestund och vilka regler som gäller för att ställa en fråga till fullmäktige. Om du vill lämna in din fråga i förväg, kan du skicka den via post eller e-post.

Postadress:
Kommunfullmäktige
Vännäs kommun
911 81 VÄNNÄS

Skicka in fråga via e-post här

Presidium

Lena Carneland

Ordförande
Lillemor Lundgren (S)

1:e vice ordf.
Tommy Bingebo (C)

Lena Carneland

2:a vice ordf.
Agneta Nilsson
(M)

Ledamöter

Anders P Nilsson (C)
Skicka e-post till Anders

Gruppledare för C

Anders Nilsson

Anna Blomqvist (S)

Lena Carneland

Anna Frej (S)
Skicka e-post till Anna

Gruppledare för S

Anton Pettersson (S)

Bengt-Erik Näslund (V)

Lena Carneland

Christer Wirth (M)

Lena Carneland

Elisabeth Essebro (KD)

Viktoria Lappiniemi

Emma Lundkvist (SD)
Skicka e-post till Emma

Gruppledare för SD

Lena Carneland

Erik Fastevik (C)

Viktoria Lappiniemi

Gösta Eklund (M)

Lena Carneland

Hanna Lindberg (V)

Lena Carneland

Hans-Inge Smetana (KD)
Skicka e-post till Hans-Inge

Gruppledare för KD

Lena Carneland

Henrik Jakobsson (S)

Viktoria Lappiniemi

Jan Nilsson (M)
Skicka e-post till Jan

Gruppledare för M

Lena Carneland

Johan Ågren (S)
Skicka e-post till Johan

Viktoria Lappiniemi

Krister Andersson (MP)
Skicka e-post till Krister

Gruppledare för MP

Lena Carneland

Leif Andersson (S)

Lena Carneland

Leif Högbom (S)

Lena Carneland

Lena Carneland (S)

Matilda Lundberg (C)

Patricia Riselius (C)

Viktoria Lappiniemi

Per-Erik Lundmark (S)

Per Nordlund (SD)

Viktoria Lappiniemi

Sofia Blomquist (C)

Lena Carneland

Sofie Gustafsson (S)

Ulla-Britt Andersson (M)

Viktoria Lappiniemi

Viktoria Lappiniemi (V)
Skicka e-post till Viktoria

Gruppledare för V

Ersättare

 • Berit Persson (S)
 • Cecilia Palmborg (MP)
 • Emma Lindqvist (MP)
 • Susan Palm (M)
 • Eva Vennberg (S)
 • Fredrik Elback (S)
 • Hanna Lundberg (C)
 • Inger Eriksson (S)
 • Ing-Marie Lindkvist (C)
 • Kjell Holmlund (S)
 • Leif Lindgren (C)
 • Magnus Jälmbrant (V)
 • Maria Sundström (M)
 • Martin Hermansson (KD)
 • Olof Johnson (S)
 • Sandra Bingebo (KD)
 • Sandra Norrman (V)
 • Sebastian Ögren (M)

Valberedning

Kommunfullmäktige väljer ett stort antal personer till olika uppdrag. På sitt första sammanträde efter det att ett nytt fullmäktige har valts utser fullmäktige en valberedning som förbereder de val som fullmäktige skall förrätta. Valberedningen består av en representant från varje parti.

Ledamöter

 • Kjell Holmlund, S
 • Anders Nilsson, C
 • Gösta Eklund, M
 • Magnus Jälmbrant, V
 • Emma Lundkvist, SD
 • Elisabeth Essebro, KD
 • Krister Andersson, MP

Ersättare

 • Leif Andersson, S
 • Sofia Blomquist, C
 • Jan Nilsson, M
 • Hanna Lindberg, V
 • Per Nordlund, SD
 • Hans-Inge Smetana, KD
 • Emma Lindqvist, MP